ประกาศเอกสาร ภายในโรงพยาบาล

วันที่อัพโหลด เรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด
เอกสารโหลด HRMS โปรแกรมความเสี่ยงโรงพยาบาลสามโก้ คู่มือการใช้งานระบบ_HRMS_on_Cloud-Version_3.4_621215.pdf
ตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ(หน่วยงาน).docx
ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (รอบ1) ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (รอบ1).docx
แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (รอบ1).pdf ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 (รอบ1).pdf
แจ้งกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผลการเยี่ยมสำรวจ แจ้งกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผลการเยี่ยมสำรวจ.pdf

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Posted on: Wed, 22/05/2019 - 12:08 By: admin

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทัฑกรรม)

3.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

4.พนักงานประจำห้องยา

5.พนักงานบริการ

Subscribe to