ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ประกาศ เรื่อง เอกสาร
ทดสอบ จัดซื้อ

ข้อควรรู้

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้ นอกจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะออกมารณรงค์ให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการใช้งานและการไม่โทรป่วนสายด่วน 1669 แล้ว ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วย

Subscribe to